Verzuim in cijfers

Staat voor uit• voering. Het is voor een organisatie interessant om aan een conclusie ook een actie te koppelen. Een actie die luidt 'verlaag het verzuimpercentage naar het gewenste niveau' heeft weinig effect als er geen onderbouwing en concrete acties aan worden gekoppeld. Een hulpmiddel om gericht actie te ondernemen is het verzuimvenster (zie pag. 7).