Politiebonden overwegen schadeclaims

Volgens de Arbowet zijn de werkgevers verplicht te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie bij het optreden van agenten. De bonden hebben de indruk dat dit lang niet altijd gebeurt. 'Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en de korpsbeheerder beloven voortdurend dat het beter wordt. Maar het geweld tegen de politie blijft desondanks van een hoog niveau', aldus de ACP-voorzitter. Bij het eventueel aansprakelijk stellen van de werkgever moet volgens hem worden nagegaan of er bij incidenten bijvoorbeeld sprake is van onvoldoende mankracht.