Arbeidsinspectie beboet politie

Ook komt het nog te vaak voor dat dienders te lange diensten draaien en onvoldoende rust wordt geboden. Het risico bestaat dat politiemensen hierdoor overbelast raken of minder alert zijn.