Nieuwe arbotaken voor de preventiemedewerker en de OR

Inhoudelijk verandert er weinig voor de ondernemingsraad. De OR blijft toezicht houden op de totstandkoming en de uitvoering van het arbobeleid binnen de onderneming en zij bespreekt dit met de werkgever. Wat wel van belang is, is dat veel informatie die de werkgever in het verleden actief aan de ondernemingsraad moest verstrekken, nu alleen op verzoek wordt verstrekt. De ondernemingsraad zal dus goed moeten inventariseren welke informatie hij voor de uitoefening van haar taken nodig heeft. Tevens zal ze moeten formuleren op welke wijze en in welke vorm zij deze informatie verstrekt wil krijgen. Dit om te voorkomen dat de gevraagde informatie verpakt wordt in een grotere brei van informatie. Daarnaast zal de OR er actief op moeten toezien dat de regels, gesteld in een eventuele arbocatalogus voor de branche, ook vertaald worden binnen de eigen organisatie.