Brand in bejaardentehuis Huizen

In het oktobernummer van vakblad Arbo, is een artikel opgenomen over het belang van ontuimingsoefeningen in zorginstellingen.