HET SUPER DUO

De site van de arbobeleidsmakers mag hier niet ontbreken. De hoofdindeling is gebaseerd op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie. Enkele aan arbo verwante onderwerpen als arbeidstijden, thuis- en telewerk, en reintegratie zijn te vinden bij Werk. En hoewel de rubriek Loon natuurlijk ook interessant is, vinden wij onze informatie vooral bij Veilig werken. Van arbobeleid tot werkdruk, van agressie en geweld tot pesten, ze komen hier allemaal aan bod. Vaak moet je na je keuze van het onderwerp nog kiezen uit informatie voor de werkgever of werknemer, maar inhoudelijk is er niet veel verschil. Naast een toelichting kun je ook kiezen voor een dossier, persberichten en officiele publicaties over het onderwerp. Ook kun je je opgeven voor het laten toesturen van persberichten of voor de elektronische nieuwsbrief.