Nieuwe arbotaken voor P&O'ers

Niet iedere P&O'er heeft dezelfde taken. Daarom is het moeilijk precies aan te geven wat de wijzigingen in de Arbowet voor de praktijk betekenen. In het kader is een aantal mogelijke consequenties opgenomen. Vanuit het vak van de HR-professional ligt het wel in de verwachting dat er vooral een grote inzet op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting komt. Dit betekent dat de P&O'er in kaart brengt welke problemen er op dit terrein zijn en plannen opstelt om de gevaren zo klein mogelijk te maken. Dit is een niet te onderschatten taak, omdat nog steeds meer dan 30 procent vanwege te zware psychosociale arbeidsbelasting in de WIA komen.