Inspectie SZW checkt werk van champignonplukkers

Medewerkers staan vaak hoog boven de grond champignons te snijden. Paddenstoelen groeien in etages boven elkaar op een soort stapelbedden. De Inspectie controleert de veiligheid van de hoogwerkers waarop het personeel staat te oogsten. Zijn de hoogwerkers voorzien van hekwerken om een val te voorkomen? Verder wordt gecontroleerd of de machines wel veilig zijn. Hierbij wordt gelet op het risico van beknelling en pletten van lichaamsdelen bij machines met bewegende delen en op de maatregelen die zijn genomen om dit te voorkomen. Daarnaast checkt de Inspectie of er niet te lange werkdagen worden gemaakt en of medewerkers genoeg rust krijgen.