HERRIE IN DE KEUKEN

Mevrouw Jansen, 42 jaar oud, werkt sinds september 1999 bij een cateraar op de luchthaven Schiphol. In juli 2008 komt een collega naar het gedeelte van de afdeling waar mevrouw Jansen werkt. Die maakt een opmerking in de trant van 'Wat doet Chukkie hier?'. De collega vertrekt en komt even later terug met een tweeliterbak vruchtensaus die zij zonder aankondiging leeggooit over het hoofd van mevrouw Jansen. Die grijpt de collega in haar haren en er ontstaat een worsteling. Collega's halen vervolgens beide kemphanen uit elkaar. Beide werkneemsters worden op non-actief gesteld. De collega wordt als aanstichtster op staande voet ontslagen en de werkgever verzoekt dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst van mevrouw Jansen. De werkgever stelt dat er 1500 medewerkers werken van 45 verschillende nationaliteiten. Daarom zijn discipline en een eenduidige bedrijfscultuur geboden. Daartoe dient een gedragscode met diverse huisregels. Het vertrouwen in mevrouw Jansen is verdwenen. Het incident heeft behoorlijke impact op de afdeling gehad en gevoelens van een onveilige werkomgeving veroorzaakt.