Kwartsstof in de bouw

De maximaal aanvaarde concentratie (MAC-waarde) voor kwarts is sinds 1 januari 2001 vervangen door een wettelijke grenswaarde van 0,075 milligram kwarts per kubieke meter lucht (mg/m3). Dit betekent dat werknemers gedurende acht uur maximaal aan 0,075 milligram kwartsstof per kubieke meter lucht mogen worden blootgesteld zonder risico op schade aan de gezondheid. Voor 2001 gold nog een tweemaal zo hoge waarde (0,15 mg/m3). Uit onderzoeken is gebleken dat bij meer dan de helft van de metingen de MAC-waarde was overschreden. De effectiviteit van de diverse maatregelen om blootstelling aan kwartsstof te minimaliseren, is onderzocht. Het natmaken van het bouwmateriaal kan werken, evenals het ventileren van de arbeidsplek. Maar of daarmee ook de MAC-norm wordt gehaald, is nog niet bekend.