Vlinderdas en spiegelbeeld

Het is verschrikkelijk, maar eigenlijk niet zo vreemd. De meeste werkomgevingen zijn redelijk stabiel en bekend voor zowel degenen die in die omgeving werken, als degenen die de omgeving inrichten. In de bouw werken we in een meer volatiele omgeving. In een reguliere bedrijfsomgeving werken we vaak jaren aan het verbeteren van veiligheid, waarbij we aandacht besteden aan de fysieke aspecten, maar zeker ook aan kennis en attitude van degenen die het werk uitvoeren. In de bouw is dat veel moeilijker omdat we meestal met kortstondige gelegenheidsrelaties te maken hebben. Daarbij moeten veel verschillende partijen, vaak zelfs van verschillende nationaliteiten, samenwerken. Bovendien zijn bouwactiviteiten vaak zeer complex. Dat geldt zeker voor grote projecten die niet zelden voor een aanzienlijk deel bestaan uit onderdelen die technisch en organisatorisch nieuw zijn. Denk aan de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn in Amsterdam. Het bijzondere karakter van bouwprojecten vraagt om specifieke aandacht. Zo hebben werkgevers- en werknemersorganisaties Arbouw opgericht, een orgaan om de werkomstandigheden in de bouw te verbeteren. Ook zijn er specifieke voorschriften. Zo is het verplicht om projecten van enige omvang te melden bij de Arbeidsinspectie en er een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) voor op te stellen.