Zorgplicht in de kou

Een werkneemster werkt sinds 1991 als productiemedewerker bij een vleesverwerker op de afdeling snijden en verpakken. Zij plaatst hammen en worsten in een snijmachine, legt de gesneden producten in bakjes en weegt ze. Zij werkt aan een lopende band bij een temperatuur van 10 °C. Het is werk met een kortcyclisch karakter, vrij hoge werkdruk en korte pauzes. Midden 2001 krijgt zij last van haar polsen; na twee operaties volgt de diagnose RSI. Zij raakt geheel arbeidsongeschikt. In 2003 wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden met toekenning van een vergoeding van € 35.000. Zij vordert van haar werkgever schadevergoeding. De kantonrechter kent de vordering toe en de werkgever gaat in beroep.