Kinderarbeid in Nederland

Twee werknemers van een loonwerkersbedrijf zijn in dienst op basis van een 0-urencontract. Zij beginnen 's morgens om 7.00 uur en moeten Samen de beplantingsvakken maaien. Een van hen, Een jongen van 14 jaar, Krijgt opdracht om tussen de beplanting te Klepelen. Hij bestuurt Een minitractor. De Ander, een volwassen werknemer, Heeft de opdracht Gekregen om toezicht te houden op de Jongen. Hij maait rond de bomen met een bosmaaier. Hij kan de jongen op de tractor niet bijhouden. Zij verliezen elkaar daardoor uit het zicht. In de loop van de dag heeft hij de jongen wel een aantal keren opgezocht om hem opdrachten te geven, de laatste maal om 17.30 uur. Zij spreken af dat zij omstreeks 18.30 uur zullen ophouden met werken. Als de jongen niet op de afgesproken tijd komt opdagen, gaat de volwassen 'handwerker groen' hem zoeken. Uiteindelijk ziet hij het tractortje omgekeerd in een sloot liggen. Blijkbaar is het voertuig gekanteld. Het slachtoffer is onder de machine terecht gekomen en daarbij bekneld geraakt. Het blijkt te zijn over-leden. Niet bekend is of dit overlijden is veroorzaakt door verdrinking of door inwendige kwetsuren.