Arbeidsinspectie keurt nieuwe Verbetercheck Lasrook goed

Vanaf 1 april 2010 mag de maximale blootstelling aan lasrook niet meer zijn dan 1mg/m3, een forse daling ten opzichte van de huidige grenswaarde.