Van politieagent Naar gesprekspartner

Veel leidinggevenden waren gewend zich tijdens een VOR te gedragen als politieagenten; op zoek naar fout gedrag of gevaarlijke situaties. Er werd gecorrigeerd of straf uitgedeeld. Soms legden zij een VOR-formulier met ondeugdelijke situaties of handelingen bij de Kam-afdeling neer in de hoop dat die actie zou nemen. Een aanpak, kortom, die niet echt bijdroeg aan een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf.