BHV-poldermodel: een schoolvoorbeeld

De eerste stap was een uitleg van het spel en een rondje droogzwemmen. Het begrip 'veiligheid' werd ter discussie gesteld, waarbij gevraagd werd om een andere omschrijving. De reden is dat iedereen een eigen invulling geeft aan dit begrip, met misverstanden tot gevolg. Bijvoorbeeld, de marge bij verkeerslichten tussen rood voor de een en groen voor de ander heet een veiligheidsmarge. Degene die daarop vertrouwt en denkt dat hij er nog wel door komt, kan in botsing komen met degene die bij groen meteen optrekt. Zonder die marge was er meer duidelijkheid voor iedereen, zoals in de Verenigde Staten. Uiteindelijk kwam de groep na een brainstormsessie binnen enkele minuten op de trefwoorden 'risico's' en 'beheersing'.