Ongevallen op het werk

Glij-, struikel- en valpartijen zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen in alle bedrijfssectoren, van kantoorwerk tot de zware industrie. Het risico op letsel kan met eenvoudige maatregelen flink afnemen. Waar mogelijk is bestrijding van het risico aan de bron het meest effectief. Is het risico niet weg te nemen, kijk dan naar de mogelijkheid van vervanging (vloeren anders schoonmaken) en vervolgens naar afsluiting (afscheidingen ter voorkoming van betreden van natte vloeren). Tot slot zijn risico's te beheersen door middel van bescherming (schoenen dragen met antislipzolen). Zet pas PBM'S in als alle mogelijkheden op het gebied van technische oplossingen en collectieve beschermingsmaatregelen zijn uitgeput.