KNELLENDE VOORSCHRIFTEN

Bij een bedrijf met zo'n 150 werknemers worden metaalproducten verzinkt. Dat gebeurt aan een zogenaamde 'spinningslijn'. De machine is in 2007 opgebouwd uit verschillende onderdelen en bestaat onder meer uit een badenreeks, een portaalconstructie, een transportwagen, trommelaggregaten, een trilgoot met transportband en een verzinkinstallatie. In april 2007 raakt een ingeleende arbeidskracht bij het legen van een trommel met zijn hand bekneld tussen de draaiende aandrijfwielen van de trommel. De tandwielen waren niet voorzien van een scherm of anderszins beveiligd. Na onderzoek door de Arbeidsinspectie krijgt het bedrijf wegens overtreding van artikel 7.7, eerste lid, van het Arbobesluit een boete van € 10.800 opgelegd. Bezwaar van de werkgever is vergeefs en hij gaat in beroep bij de rechter.