Goede voorbereiding is het halve werk

De elektricien krijgt opdracht een verwarmingsinstallatie spanningsvrij te maken. Hij wil dit doen door de aansluitkabel in de schakelkast los te maken van de elektrische groep waarop de heater is aangesloten. Dit is een kast met een 380 Volt-aansluiting voor vier groepen. Elke fase van een groep is voorzien van een zekering, dus drie zekeringen per groep. In deze kast is alleen de eerste groep in gebruik. Deze groep is voorzien van zekeringen met schroefhouders. De elektricien verwijdert de zekeringen van deze groep en maakt daarmee de aansluitkabel van de verwarmingsinstallatie spanningsvrij. Daarna verwijdert hij een afdekplaat in de kast om bij de aansluitingen van de heaterkabel op de groep te komen. Door het wegnemen van de afdekplaat worden spanningvoerende delen bereikbaar, zoals de strippen waarop de zekeringhouders zijn aangebracht. Dit geldt ook voor de klemmen waarmee zware elektriciteitskabels, met een doorsnede van 16 mm2, op de strippen zijn vastgezet. Terwijl de elektricien met een schroevendraaier de heaterkabel losmaakt, ontstaat een explosieve steekvlam. Daarna breekt er brand uit in de zekeringkast. Het slachtoffer loopt bij dit ongeval ernstige brandwonden op aan zijn handen en gezicht.