KORT NIEUWS

Als examencentrum voorziet Cito diverse vmbo-scholen en ROC's van VCA-examens. Al geruime tijd hoort Cito dat de scholen ontevreden zijn over het taalniveau ervan. Omdat aan de herhaaldelijke verzoeken om dat te verbeteren onvoldoende gehoor is gegeven, wil Cito niet langer met de VCAexamens geassocieerd worden en stopt het per 1 januari met het aanbieden ervan. •