NIEUWE WETGEVING IN VOORBEREIDING

Er zijn vier opties geformuleerd als oplossingsrichtingen. Deze zijn getoetst aan de criteria van geschiktheid, wenselijkheid, uitvoering, naleving, toezicht en handhaving, en lasten die samenhangen met uitvoering, naleving, toezicht en handhaving. In het kort de voor- en nadelen van de vier opties.