Incidenten: domme pech of eigen schuld?

Bijna alle bedrijven hebben wel een programma om medewerkers te stimuleren actief bij te dragen aan een veiliger werkomgeving. Zicht hebben of krijgen op risicovolle situaties en incidenten is daarbij een eerste vereiste. De vorm varieert per bedrijf, maar de drijfveer is altijd verbetering van de arbeidsveiligheid, vermindering van risico's en het aantal arbeidsongevallen. Precies dit doel stond het ministerie van SZW voor ogen bij het Programma Versterking Arbeidsveiligheid (VAV), dat liep in de periode 2003 tot en met 2007.