Doelstelling van BHV

Bedrijfshulpverlening heeft tot doel een calamiteit te beheersen tot het moment dat externe hulpverlening voorhanden is, dan wel bij een grote calamiteit te zorgen dat medewerkers het bedrijfspand zo snel mogelijk verlaten. Bedrijfshulpverlening speelt zich dus gemiddeld af in de eerste 15 minuten van een calamiteit. Daarna nemen externe hulpverleners, zoals brandweer en ambulance het over. Bedrijfshulpverleners verlenen dan hooguit nog een ondersteunende rol voor deze externen.