WERKGEVER OP HET MATJE

Werknemer Jansen werkt sinds eind 1991 als technisch medewerker in een chemische wasserij. In dat bedrijf wordt industriele bedrijfskleding gewassen. In september 2001 glijdt Jansen tijdens zijn werk uit in een plas water op een bordes. Dat bordes is een zoldertje in de bedrijfshal, waarop verschillende vloeistoftanks staan. Hij draagt op dat moment de door de werkgever voorgeschreven veiligheidsschoenen. Door het ongeval is zijn rechterhand zodanig verwond dat hij de rest van zijn leven arbeidsgehandicapt zal zijn. De werkgever is tegen aansprakelijkheid verzekerd en Jansen vordert schadevergoeding. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof wijzen de vordering af. Volgens het hof is Jansen op de heenweg naar de klus al door de plas water gelopen en pas op de terugweg uitgegleden. Hij wist dus voordat hij viel dat daar een plas water lag. Het hof is van oordeel dat het algemeen bekend is dat er een verhoogd risico op uitglijden bestaat als je door een plas water loopt. Het enkele feit dat daar een plas water lag, betekent volgens het hof nog niet dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever hoefde volgens het hof daar niet nog eens extra voor te waarschuwen. Jansen is het met dit oordeel niet eens en stapt naar de Hoge Raad.