Nieuwe instrumenten voor risicoweging

De basis van ORM, of kortweg 'Risicomodel' ligt in 9000 ongevallen, die tussen 1998-2004 door de Arbeidsinspectie zijn onderzocht. Deze ongevallen zijn verdeeld over 35 thema's. Voorbeelden zijn: vallen van hoogte, geraakt worden door een vallend voorwerp, gegrepen worden door bewegende delen van machines. Elk ongeval is uitvoerig geanalyseerd met behulp van het vlinderdasmodel (zie kader).