NIEUWE NORM ONTRUIMINGSPLAN: VAN NTA NAAR NEN

Vooral over gebouwen met minder-zelfredzame personen bestaat nog discussie. Zo riep het recente rapport van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, getiteld 'Zelfredzaamheid bij brand; kritische factoren voor het veilig vluchten uit gebouwen', vragen op over de uitgangspunten van de huidige regels. Uit het rapport blijkt dat menselijk gedrag fors afwijkt van de veronderstellingen. De minister verwerkt dit in een nieuwe Brandveiligheidsvisie. Wat nu precies onder deze categorie wordt verstaan en wie daar onder valt, zal het ministerie voor WWI (Wonen, Wijken en Integratie, voorheen VROM) nader invullen, in overleg met een aantal belangengroepen.