Checklist RI&E

Efficiënt produceren is in veel sectoren nog altijd belangrijker dan veilig en gezond werken. Daardoor schiet de risicio-inventarisatie en -evaluatie er nog weleens bij in.

Checklist RI&E

Toch staat het uitvoeren van een RI&E al sinds 1 januari 1994 in de wet en is verplicht voor alle werkgevers behalve zzp’ers. Het blijkt dat ondernemers de RI&E vaak zien als een moetje en er weinig zin in hebben. Wilt u aan de slag met de RI&E, maar weet u even niet hoe?
Deze checklist geeft ondersteuning bij de uitvoering van een globale basis risico-inventarisatie en
-evaluatie. Onderstaande onderdelen uit de RI&E loopt u door:

 • Arbozorg
 • Werk- en rusttijden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Werkplek
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Brandbare en ontvlambare stoffen
 • Handgereedschappen
 • Draagbaar elektrisch gereedschap
 • Schiethamers
 • Vergrendelen en afsluiten van apparatuur
 • Besloten ruimten
 • Elektriciteit
 • Fysieke belasting
 • Fysische factoren
 • Psychische belasting

Download de whitepaper

Lees meer over