Klein bedrijf doet vaak te weinig na ongeluk

Vier op tien voldoet niet aan regels Bij de controles bleek dat van de 438 bedrijven die vorig jaar werden bezocht, 190 nog niet aan de regels voor gezond en veilig werken voldeden. Dat komt neer op ruim vier van de tien bezochte ondernemingen. Een kwart van de overtredingen had te maken met de veiligheid van machines. Ook verzuimen veel bedrijven volgens de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om na het ongeval de risico's voor het personeel goed in kaart te brengen.