Verbranding en brandveiligheid

Afhankelijk van de diepte van de brandwond spreken we over een eerste-, tweede- of derdegraadsbrandwond. Bij een eerstegraadsverbranding is de huid niet beschadigd. We spreken daarom nog van een verbranding, niet van een brandwond. Alleen de opperhuid is aangetast. Deze oppervlakkige verbranding geneest binnen een aantal dagen. Een typisch voorbeeld van een eerstegraadsverbranding is verbranding door de zon. Kenmerken: de huid is rood, droog en pijnlijk.