De VCA nieuwe stijl

Uitgangspunt tijdens de besprekingen was een aantal wensen vanuit de petrochemie en vanuit de opdrachtnemers, in het bijzonder de bouw.