Minder moe zonder rust

Hoe is dat mogelijk? Het komt omdat wij onze vermoeidheid totaal verkeerd begrijpen. Voor ons gevoel hoort moe worden bij hard werken: het lijkt vanzelf te gaan. De energie vloeit weg - als uit een batterij - en dus moeten we weer een tijdje opladen om nieuwe krachten op te doen. Het is moeilijk voor te stellen dat wij zelf de beslissing nemen om ons systeem op slot te gooien. Dat we vermoeid raken omdat onze motivatie afneemt. En dat we de metafoor dus moeten bijstellen: geen willoze batterij, maar een berekenende bedrijfseconoom met een doortimmerde kosten-batenanalyse. Maar toch is dat precies wat het onderzoek van Boksem laat zien.