Afscherming weg, arm kwijt

De kantonrechter beroept zich bij zijn uitspraak mede op het oordeel van een rapport van de arbeidsinspectie. Uit dat onderzoek bleek dat er sprake was van een goed arbobeleid. Ook was het slachtoffer, als shiftleader, een ervaren werknemer die op de hoogte was van de specifieke gevaren ter plaatse. Hij kende ook de veiligheidsvoorschriften. Van een ervaren werknemer die een toezichthoudende rol heeft op de werkvloer, mag de nodige voorzichtigheid en oplettendheid worden verwacht. De directeur heeft verklaard dat hij het ongeval onbegrijpelijk vindt omdat een vaste afscherming is verwijderd zonder de machine te stoppen. De werkschakelaar voor het uitzetten was binnen handbereik. Voor het wegnemen van de vaste afscherming heeft het slachtoffer gebruik moeten maken van hulpgereedschap. Daarmee had hij genoeg bedenktijd en kon zijn actie geen impulsieve reactie zijn. De shiftleader heeft ook als taak het uitdragen van het veiligheidsbeleid. De werkgever zou niet weten wat hij nog meer zou moeten doen om een dergelijk ongeval te voorkomen. De rechter stelt vast dat de werknemer schade heeft geleden door zijn werk. Maar die schade is veroorzaakt doordat hij de passieve beveiliging van een transportband heeft verwijderd. Daarna heeft hij de band niet uitgeschakeld en is gaan werken aan de draaiende machine, met het ernstige ongeval als gevolg. Daarbij was geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid, maar meer van plichtsbesef. De werkgever valt echter ook niet te verwijten dat hij niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Die had de te betreuren handelingen niet kunnen voorkomen. De vordering tot schadevergoeding van de werknemer wordt afgewezen.