Hijs- en hefwerktuigen

Het onderhoud van het hijs- of hefwerktuig moet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing(en) plaatsvinden. Het is aan de werkgever om de werktuigen tijdens de hele gebruiksduur door toereikend onderhoud in goede staat te houden. Dat betekent dat ze geen gevaar op mogen leveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Tijdens reinigen, onderhoud en reparatie aan het werktuig gelden uiteraard de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Werknemers die belast zijn met onderhoud en reparatie, moeten daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring bezitten. Alleen zij mogen verwisselbare uitrustingsstukken aan- en afkoppelen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de gebruiksaanwijzing van de samengestelde machine. De bediener moet de machine en de capaciteit ervan goed kennen. De samengestelde machine moet veilig kunnen werken conform de instructies van de fabrikant.