Veiligheid op het water

Het redden van mens en dier, in nautisch jargon Search and Rescue, op zee en op het ruime binnenwater, staat onder de operationele leiding van de Kustwacht. Die geeft 95% van alle noodmeldingen op het water door aan Knrm, via het P2000 alarmeringssysteem. Maar de Kustwacht komt in de hele Wet op de veiligheidsregio's en de toelichting niet voor.