ZIEK VAN PRINTERS SCHOONMAKEN

Het hof is van oordeel dat de man voldoende heeft aangetoond dat zijn schade is veroorzaakt door het intensief blootstaan aan methanol bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Een andere oorzaak voor de gezondheidsklachten die in 1995 zijn ontstaan, is er niet. De werkgever wist via de veiligheidsinformatiebladen dat die stof gevaarlijk was voor de gezondheid. Ook gaven die bladen informatie over de te nemen maatregelen, waar toen al een wettelijke norm voor bestond. De werkgever heeft ook gesteld dat de feiten al oud zijn en er toen nog geen RI&E-verplichting was. Maar het hof is van oordeel dat de wettelijke bewijslast een bewijsrisico met zich meebrengt.