RISICO- EN KWALITEITSMANAGEMENT

Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten. Daarom moeten zij de huidige en toekomstige behoeften van klanten begrijpen en zo goed mogelijk aan hun verwachtingen voldoen. De belangrijkste voordelen zijn dat een onderneming meer omzet en marktaandeel krijgt door snel, flexibel en effectief om te gaan met kansen en middelen. Zodat je klanten tevreden zijn en dus terugkeren. Voor de bedrijfshulpverlening betekent dit vooral dat het voorkomen en beperken van ongevallen op het werk niet leidt tot vertraging in productie en levering. Uitbesteed personeel krijgt instructies om zich aan te sluiten bij het arbo- en bhv-beleid van de klant, waarbij veiligheidsmaatregelen meegenomen worden in de prestatiebeoordelingen. Bij gezamenlijke projecten (V&G-plan) horen ook afspraken over de bhv.