Mkb-pilots rond ve veiligheidscultuur

Zoals gezegd was de eerste stap bij de mkbpilotbedrijven het kwantificeren van het veiligheidsklimaat met behulp van de Barometer Veiligheidsklimaat ®, 0-meting (zie figuur 1). Dit vond plaats in een tijdsbestek van een halve dag, middels interviews en observaties. De resultaten vormden de input voor een praktijkgerichte sessie in de middag, gericht op het overbrengen van basiskennis over de veiligheidscultuur. Steekwoorden waren daarbij onder meer gedragsbeinvloeding, managementstijlen, communicatie, verandermanagement en interventietools. Aan het eind van de dag was het bedrijf in staat om de te implementeren interventietools te selecteren en van daaruit een plan van aanpak op te stellen. Het bedrijf voerde de interventietools zelf uit. Bij Stolze waren dat: