Zo werkt u aan flexibel risicomanagement

In de onzekere wereld van vandaag gaan de ontwikkelingen op veiligheidsgebied snel. Dit vraagt om een grotere wendbaarheid en direct adequaat handelen.