KWALITEIT VAN BESLUITVORMING

Dit plan stuitte op grote economische en inhoudelijke weerstanden. De onderhoudssystematiek in Duitsland is veel strenger. Controle vindt weliswaar maar een keer per twee jaar plaats, maar wel veel 'grundlicher'. Daarmee valt het kostenvoordeel dus weg. Deze bezwaren kwamen niet alleen uit de onderhoudsbranche, maar ook van de werkgeversorganisatie FMECWM. Deze organisatie nam samen met NEN het initiatief om namens de betrokken normcommissie een brief met inhoudelijke bezwaren op te stellen aan de voltallige ministerraad, voor de behandeling van dit Gebruiksbesluit in de Tweede Kamer. De brandweer (NVBR) en de Brandwondenstichting ondersteunden dit later. In Praktijkblad Veiligheid 1/2-2008 is vermeld dat minister Vogelaar de onderhoudstermijn terugbracht naar eens per jaar. De belanghebbenden haalden opgelucht adem.