Een arbeidsongeval, en dan?

Bij melding van een ongeval registreert de AI alle actuele en relevante informatie. Dit heet de intake. Op basis van deze informatie bepaalt zij of er nader onderzoek nodig is. De AI stelt in ieder geval een onderzoek in bij (het vermoeden van) een ernstig ongeval.