Kunnen brandweer en bedrijfsleven elkaar versterken?

De overheid heeft twee instrumenten om risico's te voorkomen of te beperken: regels stellen en die handhaven. Alleen bedrijven of ondernemingen waar de brandveiligheid in orde is, krijgen een vergunning. De brandweer moet deze bedrijven hierop controleren. Daarmee wordt de taak van de brandweer beperkt tot het controleren van regels die in de wet zijn vastgelegd. Missen ondernemer en brandweer hierdoor samen geen kansen op een nog beter brandveiligheidsbeleid?