NEN 4000: WAT DE NORM NIET OMSCHRIJFT

Een benadering gaat er vanuit dat de bhv'ers de risico's in hun bedrijf moeten kennen en meer niet. Dat betekent een beperkte, inhoudelijke opleiding. Enkelen krijgen een aanvullende opleiding tot ploegleider of hoofd bhv om leiding te geven. Een andere benadering gaat uit van een al round-opleiding van de bhv'er. Beide hebben voor- en nadelen. De eerste benadering heeft als voordeel dat niemand meer leert dan noodzakelijk, wat tijd en kosten scheelt. Als nadelen zijn te noemen dat een minimale opleiding van bhv'ers ervoor zorgt dat de kennis eerder wegzakt, dat de bhv'er minder gemotiveerd is en dat er bij uitval van de leidinggevende in de bhv veel tijd verloren gaat met het organiseren van de hulpverlening als anderen dat niet geleerd hebben.