Bhv en de bedrijfsvoering

Aan de bhv zijn wettelijke eisen gesteld. Doel van die eisen is de veiligheid van personeel en aanwezige derden waarborgen. De invulling van een bhv-organisatie is dan ook vaak alleen daarop gericht. Voor het presteren van een bhv-organisatie ten behoeve van de bedrijfscontinuiteit bestaan geen wettelijke eisen. Vanuit het oogpunt van de wetgever is dat een keus van de ondernemer. Er is hier een directe parallel te trekken met de bouwregelgeving voor brandveiligheid: voor de wetgever is het alleen zaak dat de aanwezigen kunnen vluchten. Wie wil voorkomen dat zijn bedrijf afbrandt, moet daar zelf in investeren. De consequentie is dat bij veel bedrijven de verplichte bhv-organisatie helemaal los staat van de vrijwillig opgerichte bedrijfsnoodorganisatie. Vanuit het oogpunt van efficiency en effectiviteit is dit niet optimaal. Het ligt voor de hand om het bhv-personeel in te zetten als kern van een flexibele bedrijfsnoodorganisatie. Dat is tegelijkertijd motiverend voor de bhv'ers en kosteneffectief voor het bedrijf.