Toezicht op laden en lossen

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren meer overtredingen van asbestregels aan het licht gebracht. Bij sloop van gebouwen en verwijdering van asbest zagen de inspecteurs in meer dan de helft van de gevallen tekortkomingen. Eerder lag dit percentage op 40. Dit blijkt uit controles in 2005 en 2006 op ruim 1680 slooplocaties. De stijging van het aantal overtredingen kan deels komen door de gerichtere en uitgebreidere controles.Verbouwen of slopen van gebouwen met asbest mag alleen gebeuren door een gecertificeerd bedrijf en onder toezicht van een deskundige. En afval met asbest mag alleen gestort worden op een speciale stortplaats. Overtredingen die de inspecteurs aantroffen, waren bijvoorbeeld dat de slopers aan de slag gingen zonder een goed werkplan tegen blootstelling aan de gevaarlijke vezels. Ook namen ze niet altijd genoeg maatregelen om de concentratie asbeststof zo laag mogelijk te houden of voerden ze het asbestafval niet direct in goed afgesloten verpakking af. Daarnaast werden de werkzaamheden niet altijd aan de Arbeidsinspectie gemeld. Dit is verplicht om de inspectie de kans te geven het werk te controleren. Ook op driekwart van de stortplaatsen waar asbesthoudend afval terechtkomt, is iets mis.