Slimmere kassenbouw

Voor de branche van importeurs en fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT) brengt TNO de wensen rondom de arbocatalogus vanuit de branche in kaart. De BMWT wil, voordat er gestart wordt met een groot arbocatalogusproject, eerst weten wat de bedrijven en medezeggenschapscommissies zelf willen op dit gebied. TNO startte een voorbereidingstraject, waarin het creeren van draagvlak voor de arbocatalogus centraal staat. In eerste instantie onderzoekt TNO hoe de arbocatalogus aan kan sluiten bij bestaand veiligheidsbeleid. In deze branche wordt veiligheid grotendeels georganiseerd volgens VCA-certificering. Welke toegevoegde waarde levert het aansluiten van een arbocatalogus op?