VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN GELDEN OOK BIJ HAASTWERK

Een man werkt al meer dan vijftien jaar op een sorteercentrum van TNT Post. Tijdens een nachtdienst in september 2007 wil hij de gesorteerde post in een lorrie naar een klaarstaande vrachtwagen brengen. Omdat die vrachtwagen op het punt staat te vertrekken, verzoekt zijn chef hem de kortere route tussen de sorteerkasten door te nemen, iets wat eigenlijk verboden is. De lorries mogen in het sorteercentrum alleen op de zogenoemde snelweg rijden. Op de straten tussen de sorteerkasten is het te gevaarlijk, omdat daar mensen werken. In verband met deze veiligheidsregel weigert de man aan het verzoek te voldoen. Zijn chef wijst hem erop dat hij dit als werkweigering beschouwt. Twee nachten later wordt hem wegens een nieuwe spoedeisende situatie opnieuw gevraagd met de postkarren tussen de kasten te rijden. De man weigert deze opdracht opnieuw en wordt op non-actief gesteld. De werkgever verzoekt eind oktober ontbinding van de arbeidsovereenkomst, daarbij verwijzend naar eerdere problemen.