BHV EN OR: SAMEN STERK

De Arbeidsomstandighedenwet gaat uit van samenwerking tussen werkgever en werknemers op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat staat in artikel 12. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) noemt arbeidsomstandigheden vooral in artikel 27 onder d). Zo schenkt de wet aandacht aan de bijzondere rechten in deze samenwerking van de ondernemingsraad (OR), de personeelsvertegenwoordiging (Pvt) en de belanghebbende werknemers. Daarnaast komen de rechten rond deskundige bijstand en bedrijfshulpverlening aan bod. De OR of Pvt wordt in de wetgeving expliciet genoemd, zoals bij de voortgang van het plan van aanpak om de risico's te beheersen. Of omdat de invulling van een onderwerp het gevolg is van het in overleg vastgestelde beleid (zoals het aanwijzen van bhv'ers).