Topclass Occupational Health: Google en apps in uw werk

'Googlen' kan en doet vrijwel iedereen en het aantal applications of 'Apps' op het gebied van werk en gezondheid neemt ook toe. In hoeverre ondersteunt dit u in uw werk en hoe lost u daarmee uw praktijkproblemen en -vragen op? Uit recent promotieonderzoek van Martijn Rhebergen weten we dat werknemers die online naar antwoorden zoeken op vragen over werk en gezondheid regelmatig onjuiste informatie vinden. Dit lijkt vooral te gelden wanneer de vragen beantwoord worden via algemene informatieve websites en als het gaat om meer complexe vragen. Experts die hun adviezen onderbouwen met evidence-based informatiebronnen blijken veel vaker wel de goede informatie te geven. Dat is mooi, maar dit schept wel verplichtingen. Hoe zoekt u gericht uw informatie en van welke bronnen maakt u daarbij gebruik? Op deze avond wordt gedemonstreerd hoe u effectief en efficient kunt zoeken naar evidence-based bronnen in bekende, maar ook minder bekende, nationale en internationale databestanden. Ook zal worden ingegaan op de groeiende rol en invloed van 'social media' daarbij. U gaat ook zelf aan de slag! U oefent aan de hand van praktijkvragen samen met deskundige begeleiders in de computerzalen. Na deze avond kunt u het geleerde direct in uw eigen praktijk toepassen.