Keuring arbeidsmiddelen: 7 keuringsklassen

Een eerste keuring van een arbeidsmiddel vindt plaats voor de ingebruikname van het middel. Daarna worden keuringen periodiek en na belangrijke wijzigingen uitgevoerd. Welke keuringsverplichtingen er zijn, hangt af van de keuringsklasse van het arbeidsmiddel.