Agressie in de sociale werkplaats

Het boekje dat in maart verschijnt (zie kader), gaat onder andere in op de oorzaken van de agressie. Een van de geinterviewden: